Quid – Quality, inclision&Digitalization

Nauczyciele Warsaw Montessori High School uczestniczą w porojekcie QUID współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+.

O czym jest projekt QUID?

QUID – Quality, Inclusion & Digitalization to dwuletni projekt, realizowany od lutego 2022 do stycznia 2024, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+.

Realizuje go konsorcjum dziewięciu partnerów z sześciu krajów: Włoch, Turcji, Polski, Portugalii, Hiszpanii i Malty.

Projekt QUID będzie odpowiedzią na potrzeby cyfrowej transformacji kursów szkoleniowych, umożliwiający nauczycielom nabycie poszczególnych umiejętności do pełnienia roli Konsultanta ds. innowacji w edukacji.

Jakie są cele projektu QUID ?

 • Promowanie metodologicznego i praktycznego podnoszenia kwalifikacji europejskich nauczycieli z 6 krajów (IT, TR, ES, PT, PL, MT) w celu opracowania, zaprojektowania i dostarczenia zintegrowanych cyfrowych ścieżek nauczania w celu wzmocnienia osobowości poprzez zwiększenie odporności, elastyczności i przystosowania do zmian umiejętności, które są niezbędne do zmotywowanej i świadomej ewolucji w pełnieniu roli Doradcy ds. Innowacji Edukacyjnych.
 • Zwiększanie i utrzymywanie w czasie poszczególnych zestawów odnoszących się do umiejętności o charakterze dydaktycznym, cyfrowym i projektowym Nauczyciela 4.0 wymagających pracy z wysokim stopniem autonomii i ciągłości.
 • Zachęcanie do systematycznego przyjmowania technicznych metod i narzędzi włączającego, zintegrowanego, cyfrowego, dydaktycznego podejścia poprzez opracowanie i rozpowszechnianie zestawu narzędzi, aby inspirować i kierować profesjonalnymi działaniami przyszłych Doradców ds. Innowacji Edukacyjnych.
 • Ustanowienie trwałych porozumień i synergii między szkołami, biegunami szkolenia w zakresie innowacji metodologicznych i technologicznych oraz organami publicznymi w celu przyjęcia opracowanych w ramach projektu ram szkolenia instruktorów oraz wspierania zrównoważonego rozwoju i dążenia do doskonałości w rozwoju uczenia się i nauczania.

Jakie są oczekiwane rezultaty projektu QUID?

✓ Przyjęcie programu szkolenia trenera,

✓ Wspólnie opracowane Otwartych Zasobów Edukacyjnych

✓ Wspólnie opracowanie i stosowaniezestawów narzędzi innowacji edukacyjnych

✓ Utworzenie Transnarodowej Sieci Europejskich Nauczycieli

✓ Podpisanie protokołu ustaleń.

Więcej informacji o programie QUID w prezentacji projektu w prezentacji.

Disclaimer

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Homepage

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www